batometar


batometar
bathometer
* * *
• bathometer

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • batometar — bȁtometar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA hidr. uređaj za uzimanje uzoraka nanosa iz vodnih tokova; hvatač s bocom ETIMOLOGIJA bato + metar …   Hrvatski jezični portal